Äfventyr i Sydafrika - berättelse för ungdom

Författare
Eginhard von Barfus
(Af E. v. Barfus öfversättning af S. Skogsberg)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer, Lamm 1889 Sverige, Stockholm 138 sidor., [4] pl.-bl.