Ägtenskaps-ståndet, betraktat på des moraliska och physiska sida. Uti twänne delar. Öfwersatt på swenska. Med kongl. maj:ts allernåd. privilegium. Stockholm, tryckt hos Anders Jac. Nordström. =1-2. 1775.= Del 2, Andra delen. Innehållande: mannens och qwinnans naturliga beskaffenhet och förhållande uti ägtenskaps-ståndet, af herr de Lignac. Öfwersatt ifrån fransyskan. Som handlar om: temperamenterne, ogifta ståndets skadlighet, : medlen til at döfwa kärleken, medlen til at upreta kärleken, oförmögenheten, förmögenhetens intygande, och ofrugtsamheten. 1775. 182 s

Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1775 Sverige, Stockholm