Äktenskapet

Författare
Louis F. Deltombe
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerupska univ.-bokh. 1954 Sverige, Lund 175 sidor.,1 pl.-bl.