Äktenskapet

Författare
Maj-Lis Palo
(Maj-Lis Palo.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kyrkliga förbundets bokförlag, Kristianstads boktryckeri 2007 Sverige, Göteborg, Kristianstad 126 sidor. 17 cm 978-91-7238-155-1