Äktenskapet - En bok för trolofvade, äkta makar och föräldrar

Författare
Martin Luther
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fosterlandsstift 1907 Sverige, Stockholm 232 sidor.
Evang. fosterlandsstiftelsens förlags-exp. 1877 Sverige, Stockholm 242 sidor.
1870 Sverige, Stockholm