Älä lintsaa elämästä - puheenvuoro nuorten huumeiden käytöstä

Originaltitel
Skolka från livet Finska
Författare
Peter-Paul Heinemann
(Peter Paul Heinemann suomentaneet Eila Grönroos, Saini Mustalampi.)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
WSOY 1988 Finland, Porvoo 265 sidor. ill.