Äldre bebyggelse och stenröjning vid Ulvsätters industriområde - Närke; Hardemo socken, Ulvsätter 2:4 : arkeologisk utredning etapp 2

Författare
Åsa Westin
(Åsa Westin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Mitt), Riksantikvarieämbetet 2011 Sverige, Hägersten 24 sidor.