Äldre silver och textiler i Luleå stift

Författare
Eva Bergman
(Eva Bergman.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1953 Sverige, Stockholm s. 595-654 ill. 1 pl.-bl.