Äldre svenska frälsesläkter Bd 1. H. 3 - ättartavlor

Författare
(Utgivna av Riddarhusdirektionen genom Folke Wernstedt, Hans Gillingstam och Pontus Möller.)
Genre
Bok, Encyklopedier, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riddarhusdirektionen, Norstedt 1989 Sverige, Stockholm, Stockholm [6] sidor., sidor. 215-499 titelbl. till bd 1 (1 sidor.)