Äldreomsorg på undantag? - problem och möjligheter : Glesbygdsprojektet Graningebyn

Författare
Monika Ahlberg
(Monika Ahlberg & Roger Persson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Äldrecentrum Norr, Skytteanska 1991 Sverige, Lycksele 40 sidor. 21 cm