Äldreomsorgens ständiga förändringar - om organisation, arbetsmiljö och ledarskap

Författare
Kristina Westerberg
(Kristina Westerberg, Maria Nordin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SNS Förlag 2021 Sverige, Stockholm 95 sidor 25 cm 978-91-88637-63-5
SNS Förlag 2021 Sverige 978-91-88637-64-2