Älska din fiende

Originaltitel
Cinderella & the CEO
Författare
Maureen Child
(Maureen Child översatt av Katja Nenzelius. En oförglömlig natt / Day Leclaire översatt av Christina Sohlberg)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harlequin cop.2013 Sverige, Stockholm 311 sidor. 19 cm 978-91-640-7630-4
Harlequin 2012 Sverige 410 sidor. 978-91-507-0807-3