Älska din fiende

Författare
Jude Deveraux
(Jude Deveraux översatt av Marie Rhodin.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Richter 1999 Sverige, Malmö, Norge 297 sidor. 19 cm
Richter, Scandbook 1995 Sverige, Malmö, Falun 297 sidor. 24 cm
Winther 1990 Sverige, Malmö 317 sidor. 18 cm 91-35-03969-8