Älska ej din fiende

Författare
Constance Heaven
(Constance Heaven övers.: Ylva Gustavsson)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1985 Sverige, Stockholm 197 sidor. 22 cm 91-32-31209-1
B. Wahlström 1980 Sverige, Stockholm 200 sidor. 19 cm 91-32-50475-6
B. Wahlström, B. Wahlström 1976 Sverige, Stockholm, Falun 240 sidor. 21 cm