Älskande i paradis

Författare
Barbara Cartland
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Saga Egmont 2016 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 978-87-11-65240-4
Wennerberg 1983 Sverige, Malmö 189 sidor. 18 cm 91-35-02567-0