Ändå rör den sig - slagrutan som instrument förr och idag : dokumentation inför ett endags-symposium lördagen den 12 oktober 1996

Författare
Nils-Axel Mörner
(Nils-Axel Mörner.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms universitet, Paleogeofysik & geodynamik 1996 Sverige, Stockholm 66 sidor. ill., diagr.