Ändamålsanpassad sortering av sågade och hyvlade trävaror - kvalitetssortering : Eurograding

Författare
Torbjörn Elowson
(Torbjörn Elowson, Mats Lundgren.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Styr. för tekn. utveckling (STU, Dahlberg & co 1980 Sverige, Stockholm, Stockholm [4], 52 sidor. ill. 24 cm