Ändteligit slut på de imellan mig och cancellisten Hallenstedt wäxlade skrifter, rörande arfs- saken imellan Baggiska och grefwelige Ståhlarmska arfwingarne. =(Rubr.)=/(Jonas Bexell.) (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet.)

Författare
Jonas Bexell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1765 Sverige, Stockholm 08 sidor. 4:o.
(kungl.tryckeriet 1765 Sverige, Stockholm 08 sidor. 4:o.