Ängar, Studieplan - om naturliga slåttermarker i odlingslandskapet

Författare
Urban Ekstam
(Hans Sandberg illustrationer: Nils Forshed.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Naturia, Statens naturvårdsverk, Boktryck 1989 Sverige, Stockholm, Solna, Helsingborg S. 3-29 ill.