Ängel i Monte Carlo

Författare
Barbara Cartland
(Barbara Cartland övers.: Eva Wennbom)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wennerberg 1981 Sverige, Malmö 191 sidor. 18 cm 91-35-02208-6
Saga Egmont nnnn 978-87-11-65241-1