Ängel på villovägar

Författare
Barbara Cartland
(Barbara Cartland övers.: Wåge Andersson)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wennerberg 1980 Sverige, Malmö 198 sidor. 18 cm 91-35-01962-X
Saga Egmont nnnn 198 sidor. 978-87-11-65759-1