Ängfallsbron blev åter farbar - rapport om upprustningen 2003 : antikvarisk kontroll : fornlämning nr 133, Västerlövsta socken, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kulturmiljöavdelningen, Västmanlands läns museum 2004 Sverige, Västerås 10 sidor. : ill. 975021-0-3 (Invalid)