Änglamakerskan

Författare
Bengt Eriksson
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Budrik förlag 2012 Sverige, Östersund 320 sidor. 18 cm 978-91-637-1990-5
Budrik förlag, Bräcke tryckeri 2005 Sverige, Bräcke, Bräcke 288 sidor. ill. (vissa i färg) 23 cm