Ängs- och hagmarker i Sävsjö kommun

Författare
Thomas Appelqvist
(Thomas Appelqvist, Tomas Fasth, Leif Andersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyr. i Jönköpings län 1993 Sverige, Jönköping 168 sidor. + 1 vikt karta