Ängs- och hagmarker i Värnamo kommun

Författare
Ola Bengtsson
(Ola Bengtsson, Ingrid Bergengren, Tomas Fasth)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyr. i Jönköpings län 1993 Sverige, Jönköping 2 vol.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan