Ängs- och hagmarker i Vetlanda kommun

Författare
(Redigering: Leif Andersson, Tomas Fasth, Thomas Appelqvist växtteckningar Miranda Bodtker ur Rolf Nordhagens Norsk flora)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Jönköpings län 1991 Sverige, Jönköping 2 vol.