Är det bara så?

Författare
Kerstin Österlin
(Borås Stadsteater 1977 .)
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Älvsborgs Läns Barn och ungdomsteate 1977 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Borås 58 sidor.
Svenska Riksteatern 1971 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 73 sidor.