Är man inte Matisse bör man inte måla

Författare
Ewa Rudling
(Ewa Rudling.)
Genre
Bok, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ekerlid, Nyblins grafiska 1996 Sverige, Stockholm, Helsingborg 127 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 28 cm