Ärkebiskopsborgen i Åhus - utgrävningarna 2007-2009

Författare
Jimmy Juhlin Alftberg
(Jimmy Juhlin Alftberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
S:ta Annas gille, Åhus tryckeri 2010 Sverige, Åhus, Åhus 44 sidor. ill.
S:ta Annas gille, Åhus tryckeri 2006 Sverige, Åhus, Åhus 51 sidor. ill. (vissa i färg)