Ättar-tal för Hennes Kongl - Höghet cronprintsessan af Swerige Lovisa Ulrica. Boren Kongl. printsessa af Preussen

Författare
Jonas Bång
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1744. Sverige, Stockholm