Ätten De la Gardies godsinnehav i Estland

Författare
Gottlieb Ney
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1950? Sverige S. 161-220