Ätten Leijonhufvud - Lewenhaupt under medeltiden (1356-1520)

Författare
Nils Berglund
(Nils Berglund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Leijonhufvudska och Lewenwhauptska släktföreningarna, Halmstad boktr. 1975 Sverige, Stockholm, Halmstad 160 sidor. 23 cm