Ätten Posses historia intill år 1500

Författare
Paul Sjögren
(Paul Sjögren.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1950 Sverige, Uppsala, Uppsala 282 sidor. ill. 25 cm