Ätten Thams äldre tyska grenar

Författare
Jan-Åke Holmbring
(Jan-Åke Holmbring.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atremi, Släktföreningen Tham och Tamm, Örebro universitet 2005 Sverige, Mjölby, Täby, Örebro 39 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 22 cm