Ätten Thams kinesiska vapenporslin

Författare
Claës Tamm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf., Acta skrb. 1978 Sverige, Linköping, Stockholm 24 sidor. ill. 21 cm