Ätten Wachtmeister genom seklerna D. 1, Adliga ätten Wachtmeister : friherrliga ätten Wachtmeister av Björkö

Författare
Sven Grauers
(Sven Grauers.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1941 Sverige, Johannishus 543 sidor. ill.