Ätten Wachtmeister genom seklerna D. 2, Grevliga ätten Wachtmeister av Johannishus

Författare
(Sven Grauers.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1946 Sverige, Johannishus 374 sidor. ill.