Ätten Wachtmeister genom seklerna D. 3:1, Grevliga ätten Wachtmeister av Johannishus

Författare
(Sven Grauers.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1953 Sverige, Johannishus 423 sidor. ill.