Ätten von Mengden och Livland under svenska väldet

Författare
Agathon Hammarskjöld
(Af A. Hammarskjöld)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1889 Sverige, Stockholm 54 sidor. 8:o