Även krig har regler - internationell humanitär rätt : en handbok för riksdagsledamöter

Författare
Dick Clomén
(Text: Dick Clomén och Cecilia Tengroth.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska Röda korset 2013? Sverige, Stockholm 50 sidor. ill. 978-91-86089-25-2