Äventyr i Trollskogen

Författare
Lucie Lundberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindqvist 1950 Sverige, Stockholm (8)s : Ill
1948 Sverige, Stockholm