Åbo litteraturtidnings undergång - Porthan och tryckpressen Framåtskridandets lag

Författare
Wilhelm Lagus
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1878 Finland, Helsingfors 80 sidor. : ill.