Åka säkert - om trafiksäkerhet för barn med funktionshinder

Författare
Torbjörn Falkmer
(Torbjörn Falkmer och Karin Paulsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Riksförb. för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) cop. 2010 Sverige, Linköping, Stockholm 59 sidor. : ill.
Statens väg- och transportforskningsinstitut 2010 Sverige, Linköping 59
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Riksförb. för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) 2003 Sverige, Linköping, Stockholm 62 sidor. : ill. 91-86592-31-9