Åland - Strängar, som brustit : Några dikter

Författare
Erik Karlsson-Ramsdahl
(De åländska folkskalderna Erik Karlsson-Ramsdahl och Erik Mattsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ålands tidn.-tryck. 1923 Finland, Mariehamn 43 sidor.