Åminne - gårdens historia och restaureringen av karaktärsbyggnaden

Författare
(Redaktörer Merja Nieminen och Irma Lounatvuori)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Björn Wahlroos 2009 Finland, Salo 302 sidor. ill. 33 cm 978-952-92-5817-8