Åminnelse-tal, öfver kongl. maj:ts tro- man, hof-marschalken ... Carl De Geer, hållet för kongl. vetenskaps academien den 19 decemb. 1778, af dess ledamot, Torbern Bergman ... Stockholm, tryckt hos Joh. Georg Lange, 1779

Författare
Torbern Bergman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Lange 1779 Sverige, Stockholm 40 sidor.; [2] inklistr. vinj. 8:o.