Åminnelse-tal öfver prosten och kyrkoherden vid Fjelkinge och Nymö församlingar ... Gunnar Lorentz Schevenius vid dess begrafning i Fjelkinge kyrka d. 31 oktob. 1809. Af Nils Johan Sundius ... Christianstad 1809. Tryckt hos F.F. Cedergreen

Författare
Nils Johan Sundius
Genre
Likpredikningar-1800-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1809 Sverige, Kristianstad 32 sidor. 8:o.