Åminnelse-tal öfwer Kongl. Maj:ts troman,...Samuel Klingenstjerna, på Kongl. Vetensk. Academiens vägnar hållit, den 27 julii 1768

Författare
Mårten Strömer
(Af Mårten Strömer)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Johan Georg Lange 1783 Sverige, Stockholm 64 sidor.