Ångfartyget 200 år

Författare
Claes-Göran Dahl
(Claes-Göran Dahl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Canopus förlag, Finborg Graphic AB 2019 Sverige, Sollentuna, Tyresö 208 sidor illustrationer 22 x 28 cm
Canopus, Lasertryck 2018 Sverige, Sollentuna, Grästorp 191 sidor illustrationer 21 x 28 cm 978-91-639-5424-5