Ångfartygspost i Östersjöområdet - 1839-1875

Författare
Donnar A. Dromberg
(D. A. Dromberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Finlands Filatelistförbund 1981 Finland, Helsingfors 192 sidor. : ill. 26 cm. 951-99305-2-3